advertise with us

ይህን ታሪካዊ ፊልም ይመልከቱ ስልሳው የአጼ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናት ለምን ተረሸኑ? " ያለ እውቀት ብዙ ስህተቶችን በአብዮቱ ዋዜማ ፈጽመናል" ኮሎኔል መንግስቱ ስለሁኔታው ተጠይቀው ሲመልሱ

advertise with us