advertise with us

ወንዶች ትክክለኛ የሕይወትና የትዳር አጋራቸዉን ለመምረጥና ለመወሰን የሚቸገሩባቸዉ የሚጨነቁባቸዉና አእምሮዋቸዉን የሚያስጨንቁበት ጥያቄዎች ሁለተኛዉ የ2007ዓ.ም የኢትዮፒካሊንክ የመጨረሻዉ ቀሽም የፍቅር ክትባት

advertise with us