advertise with us

ታማኝነት ሲለካ እንዲህ ነው ለካ ልጁ ኣይነ ስውር በመምሰል ሎተሪ እንደደረሰውና ሰዎች እንዲያረጋግጡለት ሲጠየቅ ያላቸው ሰዎች ኣልደረሰህም ብለው ሽምጥጥ ሲያደርጉት ምንም የሌላቸው ሆምለስ ወይንም ቤት የለሾች ደሞ እውነቱን ነግረውታል እኛ ግን ማነን ቪዲዮውን ይመልከቱና ራስዎን ይጠይቁ

advertise with us