advertise with us

ሱማሊያ ውስጥ ለምን ለምን ገባችሁ ብሎ መጠየቅ ማለት የውጭ ፖሊስ ኣለማወቅ ነው:: ሲሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ይከራከራሉ “የጤና ባለሙያ ውጭ ጉዳይ ውስጥ ምን ያደርጋል ሲሉ ፕሮፊሰር መራራ ዶክተር ቴዎድሮስን በነገር ሸንቆጠዋቸዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርኑን ጨምሮ ባለ ስልጣናት ከሜዳ ድግሪ የያዙበት ስር ኣት መቆም ኣለበት:: ሲሉ ጨምረዋል “ደርግ ገዳይ ቢሆንም ግን ጉቦኛ ና ዘራፊ ኣልነበረም” ሲሉ የጠቀሱት ደሞ የ መ ኢኣ ዱ ኣቶ ኣበባው መሃሪ ናቸው ፥፥ ሙሉውን ኣስተያየት ይከታተሉ:: http://www.ethioonutube.com/ http://www.ethiopian-this-week.com/

advertise with us